Designbeskrivning.

Rutig filt

Ruta 1 (översta raden till vänster): VF504 Ekologisk brunrandig
Ruta 2: VF501 Ekologisk brun
Ruta 3: VF505 Ekologisk grönrandig
Ruta 4 (översta raden till höger): VF501 Ekologisk brun
Ruta 5 (andra raden till vänster): VF502 Ekologisk 3-randig
Ruta 6: VF503 Ekologisk grön
Ruta 7: VF504 Ekologisk brunrandig
Ruta 8 (andra raden till höger): VF505 Ekologisk grönrandig
Ruta 9 (tredje raden till vänster): VF505 Ekologisk grönrandig
Ruta 10: VF505 Ekologisk grönrandig
Ruta 11: VF501 Ekologisk brun
Ruta 12 (tredje raden till höger): VF502 Ekologisk 3-randig
Ruta 13 (nedersta raden till vänster): VF503 Ekologisk grön
Ruta 14: VF502 Ekologisk 3-randig
Ruta 15: VF503 Ekologisk grön
Ruta 16 (nedersta raden till höger): VF504 Ekologisk brunrandig
Baksida: VF501 Ekologisk brun

Illustration.

Ungefärlig visualisering av plagget sett framifrån:


Ungefärlig visualisering av plagget sett bakifrån:

STÄNG