Leverans.

Allmänt

Din order levereras till ditt närmaste ombud. Leveranstiden är normalt ungefär 4 veckor - detta för att plaggen sys upp först på begäran och för att hålla rimliga leveranskostnader. Under vissa tidpunkter, som högsäsong, kan leveransen vara något längre. Vi håller dig uppdaterad via epost och du får två uppdateringar om leverans efter din orderbekräftelse.

Om ett tyg är slut eller levereras senare meddelas du om detta via epost. Oavsett vilket betalningssätt som du valt tillkommer en fraktkostnad på 54 kr. Detta gäller alla beställningar som, efter avdrag för eventuella rabatter eller kampanjer, understiger 1000 kr. Beställningar som, efter avdrag för eventuell rabattkod eller kampanj, överstiger 1000 kr levereras fraktfritt.

Transportskador

Om du upptäcker en skada på paketet innan du öppnar det bör du kontakta vår kundservice omgående.

Outlösta paket

Om en beställning inte hämtas ut, eller kvitteras ut, i tid eller om en försändelse kommer till LSE Eco Design AB i retur på grund av att felaktig adress har angivits, debiterar vi 100 SEK som ersättning för frakt, hantering och andra omkostnader. Vid retur från utlandet betalar kunden alla fraktkostnader för försändelsen samt 100 SEK som ersättning för hantering och andra omkostnader.

Force Majeure

LSE Eco Design AB är befriat från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse enligt detta avtal, om underlåtenheten har sin grund i befriande omständighet enligt nedan och omständigheten förhindrar, försvårar eller försenar fullgörandet. Såsom befriande omständighet skall anses bl.a. myndighets åtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden, blockad, brand, översvämning, sabotage, olyckshändelse av större omfattning eller annan typ av naturkatastrof. I force majeure ingår myndighetsbeslut som påverkar marknad och produkter negativt, t. ex. restriktioner i indikation, varningstexter, försäljningsförbud etc, samt om bolaget utsätts för kriminell aktivitet som påverkar verksamheten.